Oči Státní bezpečnosti

V parku Kampa si můžete prohlédnout výstavu s názvem Oči Státní bezpečnosti / Organizace, příslušníci a akce Správy sledování StB. Hlavními tématy výstavy jsou sledovací útvary Státní bezpečnosti a fotografie historických osobností, významných událostí a míst, které v období komunistického režimu pořídili jeho pracovníci.

Popis akce

Přiblíženy jsou zde například sledovací akce tajné policie proti Václavu Havlovi, Pavlu Kohoutovi, Janu Patočkovi, Františku kardinálu Tomáškovi, Františku Krieglovi či západním diplomatům. Popsány jsou rovněž struktury Správy sledování StB, její pracovníci, náčelníci a spolupracovníci. Představena je služební kariéra Antonína Kavana, který stál v čele sledovacího útvaru několik desetiletí. Pozornost je rovněž věnována zpravodajské technice, kterou Správa sledování StB využívala. Uvedena jsou utajovaná místa, ze kterých pracovníci tajné policie sledovali vybrané objekty.

Místa konání výstavy:

  • Park Kampa v prostoru mezi budovou Musea Kampa a Werichovou vilou.
  • Jeden výstavní panel byl rovněž umístěn v nedaleké Svatomikulášské městské zvonici na Malostranském náměstí, kde se nacházela pozorovatelna StB s krycím názvem „Kajka“.

K výstavě bude vydán dvojjazyčný katalog, který vyjde na konci září 2023 a bude dostupný v distribuční síti firmy Kosmas.cz.

Zobrazit na mapě
Datum konání: 12. 9. 2023 - 6. 12. 2023

Kontakty

Kampa
Malá Strana
11000 Praha 1


http://www.muzeum20stoleti.cz/