Nové realismy na Československé výtvarné scéně 1918–1945

Výstava si klade za cíl obsáhnout moderní realistické projevy uvedeného časového období se zohledněním etnických menšin a solitérních autorů v hranicích někdejšího Československa.

Popis akce

Pod pojmem nové realismy se rozumí širší spektrum dobově aktuálních realistických přístupů zahrnujících oblasti tvorby tradičně označované jako neoklasicismus, verismus, nová věcnost, sociální umění, magický realismus a primitivismus, ve fotografii zejména nové vidění. V obsahové rovině se často jedná o zachycení moderního života a jeho proměn v souvislosti s rozvojem technologií, ženské emancipace, možností cestování, komunikace, zábavy. Tato díla reagují jak na společenský úspěch nově se etablující střední třídy, tak na palčivé sociální problémy ekonomicky rozdělené společnosti.

Výstava navazuje na výzkum podpořený Grantovou agenturou České republiky a nabídne alternativní pohled na dosud zažité vnímání modernity ve výtvarné kultuře sledovaného období.

Záměr souhrnně představit moderní realistické přístupy z československého prostoru navazuje na nedávno realizované projekty zaměřené na moderní realistické projevy v zemích jako Německo, Itálie, Rakousko či USA, s nimiž československá scéna, ukotvená ve středoevropském prostoru, v některých ohledech koresponduje, současně ale nese také svá regionálně podmíněná specifika. Sledována jsou formálně i obsahově příbuzná díla reflektující moderní realistické tendence dvacátých let 20. století, jež stála až donedávna vesměs stranou převážně frankofonně zaměřené interpretace vývoje dějin umění v Československu a prezentovány budou obrazy, sochy, kresby a grafiky, samostatný oddíl bude věnován fotografii a filmu, včetně dobových časopisů.

Více informací

Zobrazit na mapě
Datum konání: 27. 3. 2024 - 25. 8. 2024

Kontakty

Městská knihovna v Praze - Ústřední knihovna
Mariánské nám. 98/1
11000 Josefov


https://www.ghmp.cz