Botanická zahrada hl. m. Prahy, skleník Fata Morgana

Zahrada nabízí téměř 30 hektarů upravených expozičních ploch včetně historické vinice sv. Kláry, meditační Japonské zahrady a unikátního tropického skleníku Fata Morgana. Tento 130 metrů dlouhý skleník, rozdělený do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, nabízí výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu.

Popis objektu

Od prosince do února nejsou venkovní expozice zpoplatněny.

Úplný ceník vstupného zde.

Délka prohlídky: cca 3 hodiny

Děti mohou v zahradě hledat 14 NEJ. Cestou v zahradě najdou 14 zajímavých rostlin a zjistí, čemu se říká Cukrárna pro broučky nebo kdo nám poví, co bylo před 5000 lety. 

Vonná stezka
Zahradou návštěvníky provede Vonná stezka, originální vzdělávací projekt, který postupně vzniká v jednotlivých expozicích botanické zahrady. Úvodní stanoviště se nachází v tropickém skleníku Fata Morgana. Milovníkům vůní přiblíží  postup, kterým vznikal unikátní parfém Fata Morgana No. 1, který je nedílnou součástí tohoto zastavení. V budoucnu se návštěvníci mohou těšit na další stanoviště ve venkovních expozicích: Rozárium, Svatojánské byliny, Biblické rostliny, Svatá Klára, Japonská zahrada, Strom vůní na vinici.

Vinice sv. Kláry: Zpřístupněna nová cesta s vyhlídkou. Cesta začíná za kaplí sv. Kláry a je po ní možné obejít severní, dosud nepřístupnou část vinice. 

Rozhledna v severní části zahrady je trvale uzavřena.

Stezka osobností postupně vzniká od roku 2009  jako součást projektu Kořeny osobností. Tvoří ji několik desítek vzácných dřevin a rostlin, jež zde vysadili významní představitelé českého, ale také světového kulturního, sportovního, vědeckého či politického života.

Botanická zahrada včetně skleníku je částečně bezbariérová. Více zde

Areál venkovních expozic botanické zahrady a areálu u skleníku Fata Morgana je od 3. 3. 2023 propojen lávkou.

Historie objektu

          Areál botanické zahrady se rozkládá v Trojské kotlině na rozloze cca 70 ha ve značně členitém terénu v nadmořské výšce od 179 do 276 m. V roce 1968 byl schválen záměr vytvořit v tomto prostoru botanickou zahradu. Řešení zahrady bylo relizováno podle vítězného projektu ak. archiktetů Josefa Hrůzy a Jiřího Navrátila a ing. J. Jagera. Vzhledem k rozsáhlosti plochy je budování zahrady dlouhodobou záležitostí. Zahrada nebyla běžně přístupná až do roku 1992, kdy byla otevřena úvodní expozice na ploše 3 ha. Je upravena jako park s kolekcemi drobných cibulovin, trvalek, letniček a léčivých, vřesovištních, suchomilných a vlhkomilných rostlin, se skalničkovým skleníkem a oddělením dendrologie s domácími i cizokrajnými zakrslými jehličnany. Dnešní prostor přístupný v sezoně má 4 ha a lze v něm shlédnout kromě úvodní expozice i japonskou zahradu s původními druhy japonských rostlin, geografickou expozici rostlin Turecka a Středomoří a pod ní sbírku kosatců. V zahradě jsou k vidění unikátní květinové sluneční hodiny

          V zahradě byl vybudován nový tropický skleník Fata Morgana. Jeho výstavba byla dokončena v létě 2003. Pro veřejnost byl otevřen 12. 6. 2004. Jeho délka je 130 metrů, šířka 13 metrů, pokrývá plochu téměř 2200 metrů čtverečních a je rozdělen na 3 části:

  • sukulenty, středoamerická savana, polopoušť Madagaskaru a Jižní Afriky
  • tropické deštné pralesy (zde je sedmimetrový vodopád)
  • uměle chlazený skleník — prostředí And a Kapska, Tasmánie, Nového Zélandu

          Postupně jsou vytvářeny další nové expozice. Zahrada slouží jednak jako zdroj poznání veřejnosti, jednak jako vědecké pracoviště, které řeší problematiku ochrany přirozených stanovišť některých druhů rostlin a které podchycuje a udržuje rozmanitost rostlinných druhů a odrůd. Tím, že v zahradě jsou na cca 12 ha zachována chráněná území charakteru rezervací (Salabka, Haltýř, Pustá vinice, Podhoří a Velká skála), jsou dány pro tuto práci vhodné podmínky. Zahrada spravuje také vinici sv. Kláry — Salabka a drahaňský přírodní park.

Areál venkovních expozic a areál u skleníku Fata Morgana je od 3. 3. 2023 poprvé v historii propojen lávkou. Do té doby byla zahrada rozdělena úvozovou cestou spojující Troju se Sídlištěm Bohnice.

Otvírací doba

listopad - únor

celý týden: 09:00 - 16:00

březen - říjen

celý týden: 09:00 - 19:00

Zobrazit na mapě

Kontakty

Trojská 800/196
Troja
17100 Praha 7

+420234148122
http://www.botanicka.cz
info@botanicka.cz