Petřínská rozhledna

1 bod

Petřínská rozhledna, jedna z neodmyslitelných dominant Prahy, byla postavena v rámci Jubilejní výstavy r. 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže (k té je v poměru 1:5), je vysoká 63,5 m a na její vrchol, který je ve stejné nadmořské výšce jako skutečná Eiffelova věž, vede 299 schodů. Rozhled z ní předestírá nejen celou Prahu, ale za jasného počasí i výhled po bezmála celých Čechách.

Popis objektu

Úplný ceník vstupného

Prodej vstupenek končí 30 minut před koncem zavírací doby.

Výtah pro invalidy a starší osoby jezdí až nahoru, přístup pro vozíčkáře výtahem pouze do 20 m (ve výši 60 m není ochoz dostatečně široký pro vozík) 60 Kč /30 Kč

Petřín místo vycházek, rozhledu i dolování – stálá expozice v suterénu Petřínská rozhledny o proměnách vrchu Petřína v minulých stoletích.
 Pomocí soudobých i historických fotografií a také dobových kreseb a plánů je představen velmi dávný a dnes již téměř neznámý fenomén ‒ povrchové i hlubinné dolování na Petříně. Čilý stavební ruch i společenský život na Petříně na konci 19. století přibližuje část expozice pojednávající o době vzniku rozhledny, o okolnostech, které vedly k jejímu vybudování, o způsobu výstavby a o klíčové úloze Klubu českých turistů. Historické plány ukazují, po jakých petřínských stezkách přicházeli první návštěvníci rozhledny, díky vystavenému dobovému oblečení si pak návštěvník může udělat představu o stylu oblékání a vybavení Pražanů i návštěvníků Prahy v posledních desetiletích „dlouhého“ 19. století. 

Osvětlení: rozhledna je osvětlena denně a po celou noc, podle setmění a svítání

DOPRAVA

nejbližší stanice MHD: tram Újezd + lanovka Petřín

Další možnosti spojení na vrchol Petřína:

  • z Pohořelce (tram č. 22) ulicí Strahovskou nebo Úvoz
  • od stanice Malostranské náměstí (tram č. 12, 20, 22) ulicí Tržiště a Vlašská
  • z Újezdu (tram č.  9, 12, 15, 20, 22) nahoru Seminářskou zahradou
  • ze stanice Koleje Strahov nebo Stadion Strahov pěšky po rovině areálem kolejí a Růžovým sadem

autem: od Strahovského stadionu Jezdeckou ulicí nebo z Dlabačova podél hradeb

majitel: Hlavní město Praha
správce: Muzeum hl. města Prahy

Historie objektu

          V roce 1889 byli členové Klubu českých turistů na světové výstavě v Paříži, kde se tak nadchli pohledem na slavnou Eiffelovu věž, že se rozhodli vytvořit podobnou dominantu nad městem v Praze. Založili Družstvo pro výstavbu rozhledny, dali do něj první peníze a od magistrátu získali pozemek. Pro pětkrát menší napodobeninu Eiffelovy věže byl vybrán vrch Petřín v nadmořské výšce 318 m. Stavbu rozhledny urychlilo konání Zemské jubilejní výstavy v Praze v roce 1891. V roce 1890 byla provedena projektová příprava a zajištěny potřebné prostředky. Stavba byla zahájena v březnu 1891 podle návrhu arch. Vratislava Pasovského, autory konstrukce byli ing. František Prášil a ing. Julius Souček z Českomoravské strojírny. V neuvěřitelně krátké době vyrostla celá konstrukce, 28. července 1891 byla zkolaudována a již 20. srpna 1891 byla rozhledna slavnostně otevřena. Tvoří ji lehká osmiboká příhradová ocelová konstrukce, na kterou se spotřebovalo 175 tun železa. Osm ramen konstrukce bylo zakotveno v mohutných kamenných blocích ve vrcholech osmiúhelníka, jehož úhlopříčka měří 21,65 m. Cesta na vrchol má 299 schodů až k vyhlídkové kabině ve výšce 51 metrů, odkud je překrásný rozhled na město. Celková výše rozhledny je uváděna 63,5 m.

          Ve 20 m prvního patra byla zbudována krytá vyhlídková terasa s ochozem. Na střeše ve výšce 60 m nad terénem byla původně umístěna stylizovaná koruna s vlajkovou žerdí. Uprostřed rozhledny je tubus, kterým jezdí kabinový výtah. Dříve vozil návštěvníky na vyhlídku výtah pro šest osob, zprvu na plynový, později na elektrický pohon. Přízemní pavilon sloužil restauraci.

          19. prosince 1891 poprvé zazářilo z rozhledny elektrické světlo. Na nejvyšším místě u samé koruny byla umístěna oblouková lampa, která podle tehdejšího tisku vydávala světlo, že v okolí rozhledny se dalo pohodlně čísti.

          5. 7. 1938 v době konání sokolského sletu v Praze došlo patrně ke zkratu a začalo hořet uvnitř výtahové kabiny. Návštěvníci tehdy kabinu včas opustili a sestoupili do přízemí, horní část rozhledny však byla poškozena a musela být částečně přestavěna.

          1. května 1953 byl na rozhledně uveden do provozu televizní vysílač. Tehdy byl zrušen výtah, aby tubus vyplnily kabely a napáječe. Kabina v prvním patře také začala sloužit spojům, kterým byla celá věž předána. Místo královské koruny byla na vrchol umístěna televizní anténa a později anténní nástavec tubusu. Pro návštěvníky zbyla jen obě schodiště a horní vyhlídková kabina. Roku 1980 byla rozhledna pro havarijní stav tubusu a schodiště pro veřejnost uzavřena. V roce 1991 se ke 100. výročí Zemské jubilejní výstavy konala Všeobecná československá výstava. Pro tuto příležitost byla věž po nejdůležitějších nutných opravách pro veřejnost otevřena. Od roku 1999 po dobu dvou let probíhala generální rekonstrukce rozhledny, většinou za provozu. Rekonstrukci rozhledny prováděl Spojprojekt Praha a. s. Byla rozebrána stará a nově vyrobena obě dřevěná schodiště z kvalitního dřeva. Byl osazen nový tubus a v něm výtah pro invalidy a starší osoby, který jezdí do horní vyhlídkové kabiny. Místo dřívějšího obedněného balkonu vznikl ve 20 m elegantní ochoz, který je je přístupný i turistům na invalidním vozíku. Rozhledna byla po rekonstrukci otevřena pro veřejnost 24. března 2002.

Otvírací doba

listopad - únor

celý týden: 10:00 - 18:00

březen

celý týden: 10:00 - 20:00

duben - září

celý týden: 10:00 - 22:00

říjen

celý týden: 10:00 - 20:00

Zobrazit na mapě

Kontakty

Petřínské sady
Malá Strana
11800 Praha 1

+420725831633
http://www.muzeumprahy.cz/prazske-veze
muzeum@muzeumprahy.cz