Planetum – Štefánikova hvězdárna

1 bod

Štefánikova hvězdárna stojí v Petřínských sadech od r. 1928, současnou podobu získala při rozsáhlé rekonstrukci v polovině 70. let 20. století. Tím nejzajímavějším, co hvězdárna může nabídnout, jsou bezpochyby veřejná pozorování denní i noční oblohy, stálá astronomická výstava a prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny. Umístění hvězdárny v jednom z největších Pražských parků nabízí nepřeberné možnosti spojení návštěvy hvězdárny s příjemnou procházkou.

Popis objektu

DOČASNĚ UZAVŘENO

Úplný ceník vstupného

Návštěvu v otevíracích hodinách není třeba předem objednávat.
Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu

Návštěva hvězdárny nabízí:

  • stálou expozici věnovanou přehledu astronomie, historii, astronomickým přístrojům a fyzice doplněnou interaktivními exponáty, fyzikálními pokusy a multimediálním obsahem.
  • muzeum meteoritů v přízemí budovy zpřístupňuje jednu z nejširších sbírek meteoritů a meteorických skel v České republice.
  • tematickou výstavu v historickém prostoru přízemí budovy
  • pozorování oblohy velkými dalekohledy – probíhají kontinuálně po celou otevírací dobu. Ve dne se zaměřují na Slunce, po setmění na Měsíc, planety a hvězdnou oblohu. Pozorování je možné pouze za jasného počasí a je doprovázeno odborným výkladem. Při nepříznivých podmínkách je možná návštěva kopulí s demonstrací práce s přístroji.
  • s dětmi si ve hvězdárně prohlédněte interaktivní mapy noční oblohy, vzácné kameny a meteority nebo se podíváte do dvou hvězdářských kupolí, v nichž se nacházejí veliké otočné dalekohledy. Vhodné od 5 let.

Dle měsíčního programu můžete navštívit:

  • projekce pořadů pro děti i dospělé
  • přednášky pro veřejnost

Expozice hvězdárny je přizpůsobena širokému věkovému a odbornému rozpětí návštěvníků, nebojte se nás navštívit i s malými dětmi. Typická doba prohlídky hvězdárny činí cca. 45min v případě nočního pozorování se však může výrazně prodloužit.

Štefánikova hvězdárna na Petříně má v současnosti tři kopule a jeden pozorovací domeček. Zatímco z kopulí se pozoruje tzv. štěrbinou, otočnou o 360 stupňů, pozorovací domeček má odsuvnou střechu. Kopule jsou pojmenovány podle jejich přibližné orientace na budově: západní (vlevo), hlavní (největší kopule uprostřed budovy) a východní (vpravo), pozorovací domeček je umístěn v nejvýchodnější části budovy (hranatá konstrukce zcela vpravo).

Knihovna HaP – knihovna je v současné době nepřístupná z důvodu probíhající rekonstrukce přízemí budovy.

Doprava MHD:
lanovka Újezd – Petřín (v provozu 9.00 – 23.20)
pěšky z Újezdu (tramvaje č. 15, 9, 12, 20, 22)
pěšky od Strahovského stadionu (autobusy č. 143, 149, 176, 191)
pěšky z Pohořelce (tramvaj č. 22)

Umístění hvězdárny v jednom z největších Pražských parků nabízí nepřeberné možnosti spojení návštěvy hvězdárny s příjemnou procházkou. Výchozími body mohou být buď Pohořelec (podél hladové zdi), Pražský hrad (Velkou strahovskou a Seminářskou zahradou), Vlašská ul. (křížovou cestou ke kostelu Sv. Vavřince) či náměstí Kinských (zahradou Kinských).

Historie objektu

V r. 1917 byla ustavena Česká astronomická společnost, která si předsevzala zřídit v Praze hvězdárnu, aby popularizovala výsledky astronomie pro širokou veřejnost. V čele společnosti tenkrát stáli ing. Jaroslav Zdeněk Štych, Karel Anděl a Josef Klepešta. První pozorovatelnou pražských astronomů byla nejprve jedna z věží Wilsonova nádraží, později zkoušeli pracovat dokonce v umělé jeskyni v Grébovce, ale z důvodů osvětlení centra města nevyhovovala ani věž pražského Klementina. Po roce 1926 bylo rozhodnuto vybudovat zcela novou hvězdárnu na Petříně při Hladové zdi. Pražská obec tehdy propůjčila k tomu účelu parcelu, na níž stála bašta opevnění se strážním domkem. Dobřichovický stavitel a člen astronomické společnosti J. Veselík upravil domek a přistavěl nové křídlo, které mělo nahoře terasu a první tzv. východní kupoli, v níž byl umístěn hledač komet. Byla zde i pracovna, knihovna, přednášková místnost a byt správce. Po dokončení této první etapy byla hvězdárna zpřístupněna nejprve členům astronomické společnosti a od května r. 1929 i široké veřejnosti. Od svého založení nesla jméno slovenského významného astronoma, generála francouzské armády, letce, diplomata a spoluzakladatele československého státu, ministra vojenství v první vládě ČSR Milana Rastislava Štefánika. Stavba hvězdárny i ostatních kupolí pokračovala a byla dokončena r. 1930. Do nové hlavní kupole byl umístěn veliký Zeissův dvojitý astrograf, dalekohled o průměru hlavního zrcadla 400 mm, zakoupený se značnou slevou z pozůstalosti vídeňského astronoma Rudolfa Königa. Na realizaci projektu tehdy přispěl i T. G. Masaryk. Technicky obtížný byl jeho převoz z Vídně i jeho instalace. Dalekohled byl upevněn na patnáctimetrový pilíř, zazděný v základech o hloubce sedm a půl metru. Raritou je, že do pilíře jsou uloženy urny s popelem dvou významných astronomů, ing. Jaroslava Štycha a Karla Anděla. V květnu 1945 utrpěla hvězdárna značné škody, když byla ostřelována ustupujícími německými jednotkami. Byla poškozena hlavní kopule i tubusy některých dalekohledů, cenné objektivy však byly naštěstí včas ukryty. Následně bylo vše opraveno.

Velkou přestavbu a rozšíření prodělala hvězdárna v letech 1971 – 76. Objekt byl zvýšen o jedno patro, byl rozšířen počet pracovišť a podstatně zlepšeno vybavení. I když má dnes hvězdárna dalekohledy s větším průměrem objektivu, původní Zeissův dalekohled je stále její vznešenou dominantou. Veřejnosti jsou zpřístupněny dvě ze čtyř pozorovacích stanovišť, západní a hlavní kopule. V západní kopuli je umístěn moderní zrcadlový dalekohled typu Maksutov Cassegrain. Jeho optika umožňuje sledovat až 2600 krát menší objekty než ty, které lze pozorovat pouhým okem. Návštěvníci hvězdárny mohou za jasného počasí pozorovat ve dne Slunce se slunečními skvrnami, případně i protuberance, někdy i planetu Venuši. Večer pak lze pozorovat povrch Měsíce, některé další planety, dvojhvězdy i vícenásobné hvězdy, kulové a otevřené hvězdokupy, galaxie a mlhoviny. Ke všem pozorováním dostanou návštěvníci odborný výklad. Hvězdárna nabízí pořady pro školy a mládež, pořádá výstavky a věnuje se i publikační činnosti, vydává mapy a atlasy hvězdné oblohy a od r. 1933 vydává Hvězdářskou ročenku, která začala vycházet již r. 1921. V průběhu času se pojmenování hvězdárny měnilo, ale od r. 1990 je používán opět název Štefánikova hvězdárna.

Zobrazit na mapě

Kontakty

Strahovská 205
Malá Strana
11800 Praha 1

+420257320540
https://www.planetum.cz/stefanikova-hvezdarna
hvezdarna@planetum.cz

Vzhledem k vládním opatřením proti šíření nákazy Covid-19 budou od 18. 12. 2020 uzavřeny památky, kulturní objekty i veškerá vnitřní sportoviště. Uzavřena budou také všechna restaurační zařízení. Ubytovací zařízení  budou moci ubytovávat hosty výhradně za účelem pracovní cesty. Podrobněji zde.