Prašná brána

Jedna z nejvýraznějších památek pozdně gotické Prahy z r. 1475 je monumentálním vstupem do Starého Města, kterým na území města vcházely korunovační průvody českých králů, a i dnes je vstupem na Královskou cestu vedoucí na Pražský hrad. Stavba vysoká 65 metrů je unikátní svou kamenosochařskou výzdobou, znázorňující krále, české patrony a světce. Z ochozu věže, který je ve výšce 44 metrů, se nabízí výjimečný pohled na centrum Prahy.

Popis objektu

Akce Ranní sleva:

  • 50 % ze vstupného každý den vždy první hodinu po otevření

Držitel karty Lítačka: 170 Kč
Kombinované vstupné: Prašná brána + Novomlýnská vodárenská věž:

  • dospělí: 250 Kč
  • snížené vstupné: 170 Kč
  • rodinné vstupné: 520 Kč

Multi vstupenka „9 objektů v 365 dnech

  • dospělí: 990 Kč
  • snížené vstupné: 690 Kč

10% sleva na vstupné při nákupu eVstupenky on-line

Děti do 5 let mají vstup zdarma. Snížené vstupné je určeno pro děti 6–15 let, studenty do 26 let, seniory nad 65 let a osoby se ZTP. Osoby s průkazkou ZTP/P s 1 doprovodem mají vstup zdarma. Rodinná vstupenka platí pro 2 dospělé a až 4 děti.

Návštěvní řád – ke stažení ZDE

Náš tip: Na všechny druhy vstupenek (vyjma skupinových a školních, přednáškových programů a speciálních akcí PCT) získáte slevu 50 Kč na 24hodinovou jízdenku na historickou tramvaj 42. Vstupenku lze uplatnit při koupi jízdenky v tramvaji v tentýž den. Možná je pouze platba platební kartou. 50korunová sleva je poskytnuta též na každou osobu v rámci rodinné vstupenky.
A naopak, pokud už jízdenku vlastníte, můžete požadovat po dobu platnosti jízdenky 20% slevu ze vstupného na jedné z věží ve správě PCT (nevztahuje se na Multi vstupenku).

Symbol věže: královská koruna

Prašná brána představuje monumentální vstup do města. Je také počátkem Královské cesty, kterou po čtyři sta let vcházely do Prahy korunovační průvody a směřovaly ke svatovítské katedrále, kde byla na hlavu budoucího panovníka vložena česká královská koruna. Jako první podstoupil korunovační cestu od Prašné brány Albrecht II. Habsburský v roce 1438 a jako poslední Ferdinand V. Dobrotivý v roce 1836. Kamenné sochy na fasádě brány představují krále Přemysla Otakara II., Karla IV., Jiřího z Poděbrad a Vladislava II. Jagellonského, k jehož slávě byla Prašná brána vystavěna. Prašné bráně tak čeští králové vládnou dodnes.

O historii věže se můžete dočíst níže.
Originální dárky se symboly pražských věží na našem e-shopu.

Exkluzivní zážitky
Přejete si privátní prohlídku věže se skleničkou šampaňského, návštěvu mimo otevírací hodiny nebo nahlédnout do míst, která nejsou součástí běžné prohlídky? Ve vybraných hotelech vám nabídneme exkluzivní zážitky. Zeptejte se vašeho concierge, co vše pro vás můžeme udělat.
Nabídka platí pro hosty v následujících hotelech:
*****Andaz AugustineAriaCorinthiaCPI Hotels Falkensteiner Hotel MariaFour SeasonsGolden WellMandarin Oriental The EmblemThe MozartVienna House Diplomat

Objekt není bezbariérový.

Historie objektu

Prašná brána, jedna z nejvýraznějších památek pozdně gotické Prahy, byla postavena na místě zchátralé původní brány Horské, zvané Odraná, pocházející z 1. poloviny 13. století. Prašnou branou vstupovala do města jedna z hlavních silnic přicházející z východních Čech, zejména z Kutné Hory.

          Tudy také vcházely na území města korunovační průvody českých králů. Prašná brána tak zahajuje Korunovační či Královskou cestu na Pražský hrad.

           Základní kámen byl položen v roce 1475, stavbu řídil stavitel Václav, od roku 1478 Matěj Rejsek, který zčásti provedl i bohatou sochařskou výzdobu. Věž byla založena na dně hradebního příkopu cca 9 m pod dnešním terénem. Později byl příkop zasypáván, po založení Nového Města ztratil svůj význam, a zmizel i most vedoucí k průjezdu. Od roku 1488 zůstala brána nedokončena zřejmě proto, že královská rezidence přesídlila ze Starého Města opět na Hrad. Další stavební práce byly obnoveny až roku 1592 za primátora Krocína z Drahobejle, kdy byl vybudován nový vchod a točité schodiště (používá se dodnes). Předtím byl přístup pouze pavlačí z Královského dvora.

Z 18. století pochází pojmenování „Prašná“, pro které ale nemáme žádné doklady, resp. neexistují prameny, které by potvrdily, že věž skutečně sloužila jako úložiště střelného prachu. 

          Roku 1757 byla poškozena pruskou střelbou a roku 1817 byla odstraněna všechna poškozená plastická výzdoba. Roku 1823 byly na věži umístěny hodiny, později odstraněny. Dnešní stav pochází z let 1875 – 86, kdy byla Prašná brána restaurována a dostavěna v pseudogotickém stylu arch. Josefem Mockerem za spolupráce významných českých sochařů např. Bohuslava Schnircha a Ludvíka Šimka. První patro zaklenul stavitel hvězdovou klenbou, druhé patro síťovou klenbou. Průjezd má síťovou klenbu a brána je zakončena ochozem a dlátovou střechou. První patro ze strany Celetné zdobí sochy Jiřího z Poděbrad a Vladislava II., z druhé strany Přemysla Otakara II. a Karla IV. Sochy králů jsou obklopeny znaky zemí, kterým vládli. V rozích jsou alegorie panovnických ctností. Nad sochami panovníků jsou okřídlení andělé a na čtyřech rohových sloupech lev se znakem Starého Města pražského. Ve výši druhého patra jsou sochy českých patronů a světců, v jejich středu na východní straně Kristus, na západní straně Panna Maria s dítětem. Průčelí do Celetné ulice nese sochy Adama a Evy, protilehlé průčelí sochy sv. Petra a Pavla. U cimbuří jsou znaky českých královských měst. Nad průjezdem na východě je poprsí rytíře s páskou s latinským nápisem s tímto významem: Hle, Praha. Poctivým jsem matkou, podvodným macechou; tito nechť prchají a přicházejí ti, kdož sami od sebe chtějí dobro. Na západní straně poprsí Matěje Rejska, který drží pásku s touto latinskou prosbou: Ó měšťane, odpusťte nehodným lidem žijícím bez zákona, působiti násilí mě, nádobě ušlechtilé. Na straně sousedící s Obecním domem jsou zbytky gotické plastické výzdoby představující lehce pohoršlivé výjevy. Ze strany od Obecního domu je mezi poschodími zvláštní arkýř, který sloužil jako klozet. Břidlicová střecha se čtyřmi nárožními 6 m vysokými věžičkami je u ochozu poseta nejrůznějšími podpisy návštěvníků, nejstarší pocházejí z roku 1821 a 1844.

           Generální oprava byla provedena v letech 1961 – 63, dílčí rekonstrukce sochařské výzdoby v roce 1992.

           Prašná brána je vysoká 65 metrů, vyhlídkový ochoz je ve výšce 44 metrů, točité schodiště má 186 kamenných stupňů.

majitel: Hlavní město Praha
správce: Prague City Tourism

Otvírací doba

leden - březen

celý týden: 10:00 - 18:00

duben - květen

celý týden: 10:00 - 19:00

červen - září

celý týden: 09:00 - 20:30

říjen - listopad

celý týden: 10:00 - 18:00

prosinec

celý týden: 10:00 - 19:30

Zobrazit na mapě

Praktické informace

Vstupné:

  • základní 190 Kč
  • snížené 130 Kč
  • rodinné 380 Kč

Kontakty

Na Příkopě / náměstí Republiky 5
Staré Město
11000 Praha 1

+420221714714
https://www.prague.eu/prasnabrana
tourinfo@prague.eu