Prašná brána

Jedna z nejvýraznějších památek pozdně gotické Prahy z r. 1475 je monumentálním vstupem do Starého Města, kterým na území města vcházely korunovační průvody českých králů, a i dnes je vstupem na Královskou cestu vedoucí na Pražský hrad. Stavba vysoká 65 metrů je unikátní svou kamenosochařskou výzdobou, znázorňující krále, české patrony a světce. Z ochozu věže, který je ve výšce 44 metrů, se nabízí výjimečný pohled na centrum Prahy.

Popis objektu

Akce Ranní sleva:

  • 50 % ze vstupného každý den vždy první hodinu po otevření

Držitel karty Lítačka: 170 Kč
Kombinované vstupné: Prašná brána + Novomlýnská vodárenská věž:

  • dospělí: 250 Kč
  • snížené vstupné: 170 Kč
  • rodinné vstupné: 520 Kč

Multi vstupenka „9 objektů v 365 dnech

  • dospělí: 990 Kč
  • snížené vstupné: 690 Kč

10% sleva na vstupné při nákupu eVstupenky on-line

Děti do 5 let mají vstup zdarma. Snížené vstupné je určeno pro děti 6–15 let, studenty do 26 let, seniory nad 65 let a osoby se ZTP. Osoby s průkazkou ZTP/P s 1 doprovodem mají vstup zdarma. Rodinná vstupenka platí pro 2 dospělé a až 4 děti.

Náš tip: Na všechny druhy vstupenek (vyjma skupinových a školních, přednáškových programů a speciálních akcí PCT) získáte slevu 50 Kč na 24hodinovou jízdenku na historickou tramvaj 42 (v provozu so, ne, svátky 10.00-18.00). Vstupenku lze uplatnit při koupi jízdenky v tramvaji v tentýž den. Možná je pouze platba platební kartou. 50korunová sleva je poskytnuta též na každou osobu v rámci rodinné vstupenky.
A naopak, pokud už jízdenku vlastníte, můžete požadovat po dobu platnosti jízdenky 20% slevu ze vstupného na jedné z věží ve správě PCT (nevztahuje se na Multi vstupenku).

Symbol věže: královská koruna

Prašná brána představuje monumentální vstup do města. Je také počátkem Královské cesty, kterou po čtyři sta let vcházely do Prahy korunovační průvody a směřovaly ke svatovítské katedrále, kde byla na hlavu budoucího panovníka vložena česká královská koruna. Jako první podstoupil korunovační cestu od Prašné brány Albrecht II. Habsburský v roce 1438 a jako poslední Ferdinand V. Dobrotivý v roce 1836. Kamenné sochy na fasádě brány představují krále Přemysla Otakara II., Karla IV., Jiřího z Poděbrad a Vladislava II. Jagellonského, k jehož slávě byla Prašná brána vystavěna. Prašné bráně tak čeští králové vládnou dodnes.

O historii věže se můžete dočíst níže.
Originální dárky se symboly pražských věží na našem e-shopu.

Objekt není bezbariérový.

Historie objektu

Prašná brána, jedna z nejvýraznějších památek pozdně gotické Prahy, byla postavena na místě zchátralé původní brány Horské, zvané Odraná, pocházející z 1. poloviny 13. století. Prašnou branou vstupovala do města jedna z hlavních silnic přicházející z východních Čech, zejména z Kutné Hory.

          Tudy také vcházely na území města korunovační průvody českých králů. Prašná brána tak zahajuje Korunovační či Královskou cestu na Pražský hrad.

           Základní kámen byl položen v roce 1475, stavbu řídil stavitel Václav, od roku 1478 Matěj Rejsek, který zčásti provedl i bohatou sochařskou výzdobu. Věž byla založena na dně hradebního příkopu cca 9 m pod dnešním terénem. Později byl příkop zasypáván, po založení Nového Města ztratil svůj význam, a zmizel i most vedoucí k průjezdu. Od roku 1488 zůstala brána nedokončena zřejmě proto, že královská rezidence přesídlila ze Starého Města opět na Hrad. Další stavební práce byly obnoveny až roku 1592 za primátora Krocína z Drahobejle, kdy byl vybudován nový vchod a točité schodiště (používá se dodnes). Předtím byl přístup pouze pavlačí z Královského dvora.

Z 18. století pochází pojmenování „Prašná“, pro které ale nemáme žádné doklady, resp. neexistují prameny, které by potvrdily, že věž skutečně sloužila jako úložiště střelného prachu. 

          Roku 1757 byla poškozena pruskou střelbou a roku 1817 byla odstraněna všechna poškozená plastická výzdoba. Roku 1823 byly na věži umístěny hodiny, později odstraněny. Dnešní stav pochází z let 1875 – 86, kdy byla Prašná brána restaurována a dostavěna v pseudogotickém stylu arch. Josefem Mockerem za spolupráce významných českých sochařů např. Bohuslava Schnircha a Ludvíka Šimka. První patro zaklenul stavitel hvězdovou klenbou, druhé patro síťovou klenbou. Průjezd má síťovou klenbu a brána je zakončena ochozem a dlátovou střechou. První patro ze strany Celetné zdobí sochy Jiřího z Poděbrad a Vladislava II., z druhé strany Přemysla Otakara II. a Karla IV. Sochy králů jsou obklopeny znaky zemí, kterým vládli. V rozích jsou alegorie panovnických ctností. Nad sochami panovníků jsou okřídlení andělé a na čtyřech rohových sloupech lev se znakem Starého Města pražského. Ve výši druhého patra jsou sochy českých patronů a světců, v jejich středu na východní straně Kristus, na západní straně Panna Maria s dítětem. Průčelí do Celetné ulice nese sochy Adama a Evy, protilehlé průčelí sochy sv. Petra a Pavla. U cimbuří jsou znaky českých královských měst. Nad průjezdem na východě je poprsí rytíře s páskou s latinským nápisem s tímto významem: Hle, Praha. Poctivým jsem matkou, podvodným macechou; tito nechť prchají a přicházejí ti, kdož sami od sebe chtějí dobro. Na západní straně poprsí Matěje Rejska, který drží pásku s touto latinskou prosbou: Ó měšťane, odpusťte nehodným lidem žijícím bez zákona, působiti násilí mě, nádobě ušlechtilé. Na straně sousedící s Obecním domem jsou zbytky gotické plastické výzdoby představující lehce pohoršlivé výjevy. Ze strany od Obecního domu je mezi poschodími zvláštní arkýř, který sloužil jako klozet. Břidlicová střecha se čtyřmi nárožními 6 m vysokými věžičkami je u ochozu poseta nejrůznějšími podpisy návštěvníků, nejstarší pocházejí z roku 1821 a 1844.

           Generální oprava byla provedena v letech 1961 – 63, dílčí rekonstrukce sochařské výzdoby v roce 1992.

           Prašná brána je vysoká 65 metrů, vyhlídkový ochoz je ve výšce 44 metrů, točité schodiště má 186 kamenných stupňů.

majitel: Hlavní město Praha
správce: Prague City Tourism

Otvírací doba

leden - březen

celý týden: 10:00 - 18:00

duben - květen

celý týden: 10:00 - 19:00

červen - srpen

celý týden: 09:00 - 21:00

září

celý týden: 10:00 - 19:00

říjen - listopad

celý týden: 10:00 - 18:00

prosinec

celý týden: 10:00 - 20:00

Zobrazit na mapě

Praktické informace

Vstupné:

  • základní 190 Kč
  • snížené 130 Kč
  • rodinné 380 Kč

Kontakty

Na Příkopě / náměstí Republiky 5
Staré Město
11000 Praha 1

+420221714714
https://www.prague.eu/prasnabrana
tourinfo@prague.eu