Pražský hrad – Lobkowiczký palác

V jediném soukromém paláci v areálu Pražského hradu se nachází muzeum s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů, považovanými za největší a nejstarší soukromé umělecké sbírky v České republice a jedny z nejvýznamnějších ve střední Evropě. Součástí sbírek jsou jak obrazy světoznámých malířů, tak i například hudební nástroje a manuskripty významných skladatelů 17. – 19. století, například Beethovena a Mozarta. Nádherný koncertní sál nabízí koncerty vážné hudby. Návštěvníci mají dále možnost navštívit kavárnu či prodejní galerii se sortimentem inspirovaným sbírkovými předměty.

Popis objektu

Držitelé ZTP mají zlevněný vstup, stejně jako studenti a senioři.
Držitelé ZTP/P mají vstup zdarma, jejich průvodce pak zlevněný vstup. 

Historie objektu

Lobkowiczký palác – Pražský hrad

Lobkowiczký palác sousedí s bývalým Ústavem šlechtičen. Kdysi tu stávaly dva velké gotické domy. Palác byl budován na jejich místě ve dvou etapách. Před polovinou 16. st. ho začal stavět Wolf Krajíř z Krajku a po něm v roce 1554 páni z Pernštejna, jmenovitě Jaroslav a Vratislav z Pernštejna v období 1554 – 1562 a pak 1570 – 1577. Původní renesanční palác měl čtyři křídla kolem nádvoří a byl bohatě zdoben architektonickými články z pálené hlíny, které Pernštejnové na svých stavbách rádi používali. Severní křídlo s kaplí bylo vystavěno až za Vratislava z Pernštejna v letech 1576 – 1577. Tehdy se palác nazýval Pernštejnský. Roku 1627 se stal majetkem Polyxeny z Lobkowicz. Lobkowiczové ho po požáru roku 1625 dali přestavět v poněkud strohém raně barokním slohu. Pro Václava Eusebia z Lobkowicz přestavoval palác v letech 1651 – 1668 Carlo Luragho. Dvoupatrový palác s jednoduchým hladkým průčelím se rozkládá kolem dvou nádvoří se zbytky sgrafit a pozůstatky renesančních stavebních detailů z pálené hlíny. Na průčelí do Jiřské ulice jsou dva raně barokní portály. V jihovýchodním křídle směrem k městu je velký sál o výšce dvou podlaží zdobený nástěnnými iluzívními malbami architektur a soch ze 17. st. Při adaptaci paláce v letech 1861 – 1862 byl sál zničen vloženým stropem a příčkami a nakonec při celkové rekonstrukci v 70. a 80. letech 20. st. byl obnoven. V prvním patře se v původní podobě dochovaly kaple sv. Václava a dva sály z třetí čtvrtiny 17. st. s krby. Zdobí je bohaté nástropní neobyčejně jemné štukatury technikou terakoty od Domenica Galliho s malovanými plátěnými výplněmi Fabiana Václava Harovníka z let 1665 – 69. Je zde vymalován Triumf Caesarův, Hostina bohů, Apollón pod Parnasem, Múzy, alegorie ročních dob a světadílů a drobnější mytologické výjevy jako Ganymed, Apollón a Dafné, Únos Evropy a Venuše. V kapli jsou kruhové medailony s výjevy z legendy o sv. Václavu. Na oltáři kaple je obraz sv. Václava od Petra Brandla z roku 1723.

Komplex budov Lobkowiczkého paláce prodělal rozsáhlou rekonstrukci od roku 1973 pro potřeby Národního muzea. Rekonstrukce byla ukončena roku 1986 a od roku 1987 do roku 2006 zde byla umístěna historická expozice Národního muzea. Lobkowiczký palác byl rodině Lobkowiczů navrácen roku 2002 poté, co byl ve 20. století dvakrát konfiskován – poprvé nacisty a podruhé komunistickým režimem. Po pěti letech příprav a nezbytného restaurování byl v roce 2007 palác opět otevřen veřejnosti, poprvé jako soukromé muzeum s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů.

Muzeum je otevřeno celoročně a jeho návštěvníci mohou prostřednictvím historie rodu Lobkowiczů a jeho sbírek nahlédnout do českých i evropských dějin. Umělecké sbírky rodiny Lobkowiczů patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejcennějším rodinným sbírkám v Evropě. Jejich součástí jsou jedinečná výtvarná díla, hudebniny či historické zbraně. Historie některých sbírkových předmětů dosahuje i více než tisíce let. Návštěvníky muzea provází jednadvaceti sály audioprůvodce namluvený dvěma generacemi rodiny Lobkowiczů a kurátory expozice. Audioprůvodce je k dispozici v devíti jazycích a je zahrnut v ceně vstupenky.

Pražský hrad je národní kulturní památka od roku 1962.

Otvírací doba

leden - prosinec

celý týden: 10:00 - 18:00

Zobrazit na mapě

Kontakty

Jiřská 3
Hradčany
11000 Praha 1

+420233312925
http://www.lobkowicz.cz
palace@lobkowicz.cz