Zrcadlové bludiště na Petříně

Jedno z nejoblíbenějších míst dětí i dospělých. Zvenku stavba v blízkosti rozhledny vypadá jako malý hrad, ale uvnitř není labyrint tajných kamenných chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Nejprve se probloudíte k plastickému obrazu boje Pražanů se Švédy na Karlově mostě r. 1648 a poté už se v síni smíchu pohledem do vydutých a pokroucených zrcadel změníte v trpaslíky, otesánky či dlouhá bidla.

Popis objektu

Držitel karty Lítačka: 90 Kč

Kombinované vstupné: Zrcadlové bludiště + Petřínská rozhledna

  • dospělí: 210 Kč
  • snížené vstupné: 140 Kč
  • rodinné vstupné: 480 Kč

Multi vstupenka „8 objektů v 365 dnech

  • dospělí:  850 Kč
  • snížené vstupné:  600 Kč

10% sleva na vstupné při nákupu eVstupenky on-line

Děti do 5 let mají vstup zdarma. Snížené vstupné je určeno pro děti 6 – 15 let, studenty do 26 let, seniory nad 65 let a osoby se ZTP. Rodinná vstupenka platí pro 2 dospělé a až 4 děti.

DOPRAVA
nejbližší stanice MHD: tram Újezd + lanovka Petřín

Další možnosti spojení na vrchol Petřína:

  • z Pohořelce (tram č. 22) ulicí Strahovskou nebo Úvoz
  • od stanice Malostranské náměstí (tram č. 12, 20, 22) ulicí Tržiště a Vlašská
  • z Újezdu (tram č. 6, 9, 12, 20, 22) nahoru Seminářskou zahradou
  • ze stanice Koleje Strahov nebo Stadion Strahov pěšky po rovině areálem kolejí a Růžovým sadem

autem jen na povolení: od Strahovského stadionu Jezdeckou ulicí nebo z Dlabačova podél hradeb

Historie objektu

           Bludiště bylo zbudováno podle projektu arch. Wiehla jako pavilon Klubu českých turistů na pražské Jubilejní výstavě 1891. Postavil jej pražský tesařský mistr a stavitel Matěj Bílek. Bludiště stálo původně v blízkosti nároží Průmyslového paláce, o dva roky později bylo přemístěno na Petřín. Je napodobeninou někdejší gotické brány vyšehradské zvané Špička, postavené ve 14. století Karlem IV. a završenou devíti věžičkami. Původně bylo v předních místnostech kruhové panoráma s dvaceti průzory na cca 100 střídajících se stereoskopických diapozitivů zajímavých českých lokalit. Dále byla výstava turistické a publikační činnosti klubu a výstava turistických výrobků českých firem. Následoval prostor dioramatu. Je to velký obraz s plastickým popředím, který znázorňuje boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648, přesněji obranu Staroměstské mostecké věže jezuitou Plachým. Obraz má 80 metrů čtverečních, je společným dílem bratrů Adolfa a Karla Liebscherových, obraz vytvořili za pomoci Vojtěcha Bartoňka a Karla Štapfera. Karel vytvořil krajinářské a architektonické části, Adolf působivý děj, dílo namalovali za 50 dní. Na obraze je zajímavé vidět, jak vypadal levý břeh Vltavy v polovině 17. st. Pavilon měl značný ohlas, takže Klub českých turistů měl z jeho provozu na výstavě dokonce zisk.

          Po přenesení pavilónu na Petřín bylo v pravé části místo panoramatu s diapozitivy nainstalováno zrcadlové bludiště, které vede k dioramatickému obrazu. Inspirací bylo patrně zrcadlové bludiště v Prátru ve Vídni. Druhá místnost byla později vybavena různě vypouklými a vydutými zrcadly (síň smíchu). Bludiště má 35 obyčejných a 14 zkreslujících zrcadel. V roce 1975 provedla Pražská stavební obnova a Ústředí uměleckých řemesel generální rekonstrukci objektu.

ZAJÍMAVOST

Na střeše bludiště se nachází korouhvičky s křestními jmény řemeslníků, kteří na stavbě pracovali již v roce 1891, sami si je tam napsali.

majitel: Hlavní město Praha
správce: Prague City Tourism

Otvírací doba

říjen - březen

celý týden: 10:00 - 18:00

duben - květen

celý týden: 09:00 - 19:00

červen - srpen

celý týden: 09:00 - 20:00

září

celý týden: 09:00 - 19:00

Zobrazit na mapě

Kontakty

Petřínské sady
Malá Strana
11800 Praha 1

+420775400052
https://www.prague.eu/bludistepetrin
tourinfo@prague.eu