19. 9. 2023

Dobovou tramvají po stopách pozorovatelen StB za časů normalizace

Tentokrát se díky jízdě dobovou tramvají T3 (s nejstarším vozem tohoto typu na světě!) vrátíme do let sedmdesátých, abychom si připomněli, odkud nás odposlouchávalo a pozorovalo neviditelné ucho i oko Státní bezpečnosti.

Zjistíme, že takových pozorovatelen byla na strategických místech metropole celá řada. Při návazné pěší procházce Malou Stranou objevíme nejen utajené zpravodajské objekty, ale zastavíme se i na Kampě prohlédnout si výstavu Oči Státní bezpečnosti, kterou nás provede vedoucí oddělení historického vzdělávání Muzea paměti XX. století PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

 

Každý účastník historické jízdy dostane navíc volnou vstupenku k návštěvě Svatomikulášské zvonice, jejíž nejvyšší patro sloužilo StB ke sledování pohybu osob u velvyslanectví USA, Itálie, Spolkové republiky Německo, Francie a dalších zemí. Pozorovatelna i se zbytky vybavení zůstala ve věži dosud zachována.

 

  • termín konání:  7. 10. 2023, 10:30
  • délka akce: 1,5 -2 hodiny
  • místo srazu: Muzeum MHD — Vozovna Střešovice
  • průvodce: Marie Hátleová a PhDr. Jaroslava Nováková
  • cena: 650 Kč
  • dodatečné informace: Avizujeme omezený počet účastníků, všechna místa jsou vyhrazena pouze pro sezení. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Upozorňujeme, že vyjížďka historickou tramvají je bez plánovaných zastávek (účastník, který se rozhodne z jakéhokoliv důvodu v průběhu akce vystoupit, nemůže již zpět nastoupit).